Godounov - Détente - alpha=2 
 

Choc non entropique !


 


 

alpha=0.5 alpha=1 alpha=3